Stadgar Öckerö öarnas musikförening

Detta dokument beskriver stadgarna för föreningen. De beslutades då föreningen bildades under första kvartalet 2020

Alkohol och Drogpolicy

Detta dokument beskriver den Drog och Alkohol Policy som föreningen har. Den upprättades på senaste styrelsemötet.